EMN usmerjena študija; Razširjanje informacij o prostovoljnem vračanju: načini doseganja migrantov z neurejenim statusom, ki niso v stiku z oblastmi, oktober 2015

Povzetek:
Študija vsestransko in sistematično analizira različne pristope razširjanja informacij o možnostih prostovoljnega vračanja na splošno ter reintegracijo, kot del tega, kot tudi kako migranti z neurejenim statusom, ki niso v stiku z oblastmi, npr. s Policijo, izvejo za možnosti prostovoljnega vračanja. Zaradi specifične metodologije ter omejenega časovnega okvira izdelave, nacionalno poročilo Slovenije ne predstavlja celotnega opisa stanja v državi temveč služi bolj kot pregled, ki prinaša potrebne ugotovitve in spoznanja, ki bi lahko služile kot pomembne informacije oblikovalcem politik ter različnim podpornim službam in organizacijam, ki se ukvarjajo z razširjanjem informacij o možnostih prostovoljnega vračanja. Več informacij o tej tematiki je mogoče pridobiti tudi v ostalih EMN študijah in poročilih, ki obravnavajo problematiko migrantov z neurejenim statusom. Prav tako tudi Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije na svojih spletnih straneh redno objavlja poročila, ki naslavljajo tokove iregularnih migracij v državi.

EMN študija je del EMN delovnega programa 2015-2016, izdelana je bila na osnovi nacionalnih poročil, ki jih je prispevalo 25 nacionalnih kontaktnih točk (Avstrija, Belgija, Ciper, Češka Republika, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Slovenija, Slovaška Republika, Španija, Švedska, Združeno Kraljestvo in Norveška) na podlagi skupne EMN specifikacije ter usmeritev s strani EMN nacionalnih kontaktnih točk.

Za več informacij o študiji glej;

EMN Synthesis Report: Dissemination of Information on Voluntary Return: how to reach irregular migrants not in contact with the authorities, October 2015.

SI NCP National Report Dissemination of Information on Voluntary Return: how to reach irregular migrants not in contact with the authorities, July 2015.