EMN usmerjena študija 2015: Potrebe po delavcih migrantih iz tretjih držav na trgu dela v EU, april 2016

Povzetek:
Primanjkovanje tujih delavcev s posebnimi kvalifikacijami je eden večjih izzivov EU za doseganj učinkovitosti in konkurenčnosti v globalnem svetu. Skupaj z hitrim tehnološkim napredkom ter zmanjševanjem in staranjem EU populacije na drugi strani, je mogoče v prihodnje pričakovati povečanje povpraševanja po ustrezni delovni sili v državah članicah. Študija analizira naslednje teme:
(i) vloga trga dela pri zmanjševanju primanjkljaja ustrezne delovne sile;
(ii) različni instrumenti, ki se uporabljajo pri identifikaciji in pri upravljanju s primanjkljajem ustrezne delovne sile na EU in nacionalni ravni (ankete delojemalcev, kvalitativne študije);
(iii) na kakšen način se instrumenti uporabljajo pri oblikovanju politike zaposlovanja tuje delovne sile na nacionalni ravni.

EMN študija je del EMN delovnega programa 2015-2016, izdelana je bila na osnovi nacionalnih poročil, ki jih je prispevalo 25 nacionalnih kontaktnih točk (Avstrija, Belgija, Ciper, Češka Republika, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Italija, Irska, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Slovenija, Slovaška Republika, Poljska, Portugalska, Španija, Švedska, Združeno Kraljestvo) na podlagi skupne EMN specifikacije ter usmeritev s strani EMN nacionalnih kontaktnih točk.

Za več vsebine glej:
Synthesis Report for the EMN Focussed Study 2015: Determining labour shortages and the need for labour migration from third countries in the EU, april 2016.

Slovensko nacionalno poročilo: Potrebe po delavcih migrantih iz tretjih držav na trgu dela v EU februar 2016.