Poročilo o migracijah, mednarodni zaščiti in vključevanju v Sloveniji za 2015

Povzetek:
Poročilo o migracijah, mednarodni zaščiti in vključevanju je pripravil Urad za migracije. Temeljne naloge Urada za migracije, ki deluje znotraj Direktorata za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo na Ministrstvu za notranje zadeve so spremljanje stanja na področju migracij, mednarodne zaščite in vključevanja oseb s priznano mednarodno zaščito in tujcev, preučevanje pojavov in gibanj na področju migracij, mednarodne zaščite in vključevanja, ustrezno odzivanje in sprejemanje potrebnih ukrepov, nadzorovanje izvajanja zakonov in drugih predpisov, sodelovanje pri oblikovanju EU zakonodaje, priprava zakonodaje s področja mednarodne zaščite in legalnih migracij in druge aktivnosti s področja politike migracij in mednarodne zaščite ter priprava in sodelovanje pri izvajanju programov, financiranih iz evropskih skladov, namenjenih migracijam, mednarodni zaščiti in vključevanju.

Pri izvajanju nalog je Urad za migracije v letu 2015 sodeloval s pristojnimi državnimi organi krajevno pristojnimi centri za socialno delo, upravnimi enotami, z domačimi in tujimi mednarodnimi organizacijami ter nevladnimi organizacijami.

V predstavljenem poročilu so izpostavljene najpomembnejše aktivnosti, ki jih je Urad za migracije izvedel v letu 2015. To so spremembe zakonodaje s področja tujcev in mednarodne zaščite; priprava posebnega nacionalnega načrta za hiter odziv v primeru povečanega števila prosilcev za mednarodno zaščito; priprava izvedbenega načrta preselitve in premestitve 587 oseb; zagotavljanje statističnih podatkov s področja zakonitih migracij, mednarodne zaščite in vključevanja; pregled zaključenih programov izvedenih s pomočjo sredstev iz Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav (EIF) za obdobje 2007-2013 in Evropskega sklada za begunce za obdobje 2008-2013 (ERF), ter priprava in spremljanje izvajanja programov nove finančne perspektive 2014-2020. V sklopu rednih nalog je Urad za migracije aktivno sodeloval tudi pri izvajanju letnega programa Evropske migracijske mreže (EMN), Evropske agencije za podporo azilu (EASO) ter Nacionalne kontaktne točke za integracijo (NKTI). Poročilo vsebuje tudi najpomembnejše statistične podatke iz leta 2015 s področja migracij in mednarodne zaščite.

Za vpogled v vsebino Poročila o migracijah, mednarodni zaščiti in vključevanju v Sloveniji v 2015 glej tukaj.

Poročila o migracijah, mednarodni zaščiti in vključevanju v Sloveniji od leta 2009 dalje ter ostala poročila in informacije v zvezi z politiko migracij, mednarodne zaščite in vključevanja v Sloveniji so dosegljiva tukaj.