EMN letno poročilo o migracijah in azilu za 2015, junij 2016

Povzetek:
EMN poročilo o migracijah in azilu za 2015 je nastalo na podlagi podatkov, ki so jih prispevale države članice (tudi Slovenija) ter pridružena članica Norveške v svojih nacionalnih poročilih za obdobje od 1.1.2015 do 31.12.2015. Poročilo vsebuje pregled glavnih zakonodajnih novosti ter napredek v politikah migracij in azila na EU ravni in na ravni posameznih držav članic. Poročilo vsebuje podrobnejše informacije za različna področja in sicer:
• vzpostavljanje evropskega azilnega sistema;
• mladostniki brez spremstva in ranljive skupine;
• evropska politika na področju zakonitih migracij in integracije;
• varovanje zunanjih meja;
• mešane migracije in politika vračanja;
• aktivnosti v boju zoper trgovino z ljudmi.
Pomembni statistični podatki so predstavljeni v Aneksu.

Za več informacij glej:
EMN Annual Report on Immigration and Asylum 2015, June 2016.
EMN Annual Report on Immigration and Asylum 2015 – Statistics Annex, June 2016.