EMN študija: “Programi preselitve in humanitarni programi v Evropi – kaj deluje?”, november 2016

Študija “Programi preselitve in humanitarni programi v Evropi – kaj deluje?” ponuja obsežen pregled politik in praks o delovanju programov preseljevanja in humanitarnih programov in nacionalnih shem ter privatnih sponzorskih programov, namenjenih beguncem v državah članicah in na Norveškem. Študija podrobneje analizira glavna področja na podlagi podatkov in informacij, ki jih je prispevalo 24 držav članic in Norveška v svojih nacionalnih prispevkih. Glavna področja raziskovanja so:
i.) Nacionalni vidik politik izvajanja preseljevanja in humanitarne pomoči v državah članicah in na Norveškem.
ii.) Metode in kriteriji, ki se uporabljajo za osebe in družine, ki so vključene v programe preseljevanja in aktivnosti, ki potekajo v postopku predizbora oziroma odhoda v državo preselitve.
iii.) Integracijski ukrepi, ki se izvajajo po prihodu v državo preselitve, vključno z izvajanjem programov kulturne orientacije, še posebno v kolikor se razlikujejo od integracijskih programov namenjenim drugim migrantom ali osebam, ki pridobijo status mednarodne zaščite.
iv.) Glavne značilnosti privatnih sponzorskih programov za begunce v državah članicah in na Norveškem.
v.) Izzivi in dobre prakse pri izvajanju shem preseljevanja in humanitarnih shem.

V raziskavi so sodelovale Avstrija, Belgija, Bolgarija, Hrvaška, Ciper, Češka, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Madžarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Norveška, Poljska, Slovaška, Španija, Švedska, Združeno Kraljestvo. Slovenija v študiji ni sodelovala. Za več vsebine glej;
EMN usmerjena študija: “Programi preselitve in humanitarni programi v Evropi – kaj deluje?”, november 2016 (dostopna le angleškem jeziku).
EMN Inform EMN Inform “Programi preselitve in humanitarni programi v Evropi – kaj deluje (dostopno le v angleškem jeziku)
Posamezna nacionalna poročila držav članic in Norveške so dostopna
tukaj.