EMN študija: “Vračanje zavrnjenih prosilcev za azil; izzivi in dobre prakse v EU”, november 2016

Namen EMN Študije “Vračanje zavrnjenih prosilcev za azil; izzivi in dobre prakse v EU” je seznaniti oblikovalce politik in strokovnjake, tako na EU ravni kot na nacionalni ravni, vključno z Evropsko komisijo, EASO in Frontex-om, izvajalce politik, predstavnike nevladnih organov, raziskovalce in javnost, o pristopih držav članic do vračanja zavrnjenih prosilcev za azil, analizirati obstoječe politike in dobre prakse v državah članicah. Glavni cilji študije so naslednji:
i.) Opredeliti obseg zavrnjenih prosilcev za azil in približno oceno števila učinkovitih in neučinkovitih vrnitev.
ii.) Pridobiti vpogled držav članic do politike vračanja zavrnjenih prosilcev za azil in predstaviti najnovejše spremembe v njihovih politikah.
iii.) Preučiti kako in v kakšnem obsegu so postopki vračanja v državah članicah povezani z azilnimi postopki.
iv.) Predstaviti izzive na področju vračanja in ukrepe, ki so bili sprejeti.
v.) Predstaviti alternativne pristope držav članic na področju vračanja azilnih prosilcev, ki se ne morejo vrniti.

V študiji je sodelovalo 25 držav članic Avstria, Belgija, Bolgarija, Hrvaška, Ciper, Češka, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Madžarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska in Združeno Kraljestvo ter pridružena članica Norveška.

Za več vsebine glej:
EMN – Study “The Return of Rejected Asylum Seekers: Challenges and Good Practices”, November 2016,
EMN Inofrm “”The Return of Rejected Asylum Seekers: Challenges and Good Practices”,
EMN Slovensko nacionalno poročilo “Vračanje zavrnjenih prosilcev za azil; izzivi in dobre prakse.