EU 2016 letno poročilo o migracijah in mednarodni zaščiti, april 2017

EU 2016 letno poročilo o migracijah in mednarodni zaščiti je izdelano s pomočjo nacionalnih kontaktnih točk EMN, ki so prispevale informacije o situaciji in napredku na področju migracij in mednarodne zaščite ter statistične podatke za leto 2016. V nacionalnih poročilih so nacionalne kontaktne točke uporabile različne vire kot npr. poročila o izvajanju EU in nacionalne zakonodaje, različne EU dokumente in poročila, znanstveno literaturo, vire dostopne preko internet strani, informacije in poročila nacionalnih vladnih organov ter informacije pridobljene preko nacionalnih strokovnjakov. Statistični podatki so v večini pridobljeni preko Eurostat-a, nacionalnih organov ter preko drugih (nacionalnih) zbirk podatkov.

V EU letnem poročili 2016 je sodelovalo 24 nacionalnih kontaktnih točk (tudi Slovenska nacionalna kontaktna točka). EU letno poročilo 2016 vsebuje naslednja poglavja: 1.) Mednarodna zaščita in azil; 2.) Mladostniki brez spremstva in druge ranljive skupine;3.) Legalne migracije in mobilnost; 4.) Integracija; 5.) Razvoj migracij in mobilnosti; 6.) Zagotavljanje varnosti na EU zunanjih mejah; 7.) Nedovoljene migracije in vračanje; 8.) Aktivnosti v zvezi s trgovino z ljudmi. Poročilo vsebuje tudi Statistično poročilo v obliki Aneksa.

Več glej:
EU Annual Report 2016 on Migration and Asylum,
EU Annual Report 2016 on Migration and Asylum – Statistical Annex.