EMN – študija “Združevanje družinskih članov, državljanov tretjih držav v EU, april 2017

EMN- študija “Združevanje družinskih članov, državljanov tretjih držav v EU predstavlja ključne ugotovitve, ki so jih prispevale EMN – nacionalne kontaktne točke v svojih nacionalnih poročili. Glavni cilj študije je primerjava nacionalnih politik in/ali praks na področju združevanja družin v EU državah članicah in na Norveškem ter predstavitev najnovejših informacij o napredku na področju politike združevanja družinskih članov, državljanov tretjih držav (od leta 2011 dalje, ko je bila izvedena podobna EMN-študija). Poročilo nudi tudi vpogled v primerjavo podatkov o trenutni situaciji na področju združevanja družin v EU in na Norveškem ter v obdobje 2011 -2015, z vključitvijo nacionalnih statističnih podatkov.

V EMN – študiji je sodelovalo 23 EMN – nacionalnih kontaktnih točk (tudi slovenska nacionalna kontaktna točka). Nacionalna poročila so oblikovana na podlagi skupne specifikacije katero predhodno pripravi pristojna EMN – delovna skupina. Nacionalna poročila vključujejo analizo obstoječe EU in nacionalne zakonodaje, različnih dokumentov ter poročil, vključitev znanstvene literature (članki, študije, raziskave), informacij pridobljenih preko pristojnih nacionalnih organov ter preko intervjujev z različnimi deležniki. Statistične podatke so prispevali Eurostat, pristojni nacionalni organi in/ali (nacionalne) zbirke podatkov.

Slovensko nacionalno poročilo je bilo izdelano skupaj s Pravno informacijskim centrom nevladnih organizacij (PIC) in EMN slovensko nacionalno kontaktno točko, Ministrstvom za notranje zadeve.

Več glej;
EMN Inform “Family Reunification of Third Country nationals in the EU and Norway: National Practices”
EMN Synthesis Report “Family Reunification of Third Country nationals in the EU and Norway: National Practices”
EMN nacionalno poročilo “Združevanje družinskih članov, državljanov tretjih držav v EU”.