EMN študija “Nezakonito zaposlovanje državljanov tretjih držav v EU”, avgust 2017

EMN – študija “Nezakonito zaposlovanje državljanov tretjih držav v EU« predstavlja ključne ugotovitve, ki so jih prispevale EMN – nacionalne kontaktne točke v svojih nacionalnih poročilih. Namen študije je bil prikaz nacionalnih politik in praks, ki jih države članice uporabljajo pri preprečevanju, definiranju in sankcioniranju pojavov nezakonitega zaposlovanja. Študija prikazuje stanje na omenjenem področju na podlagi primerjave najnovejših podatkov in informacij, pri nekaterih poglavjih je predstavljena tudi krajša analiza trenutnega stanja. Namen študije ni podajanje kakršnih koli političnih priporočil ali usmeritev vendar zgolj prikaz obstoječega stanja.

V EMN – študiji je sodelovalo 23 EMN – nacionalnih kontaktnih točk (tudi slovenska nacionalna kontaktna točka). Nacionalna poročila so oblikovana na podlagi skupne specifikacije katero predhodno pripravi pristojna EMN – delovna skupina. Nacionalna poročila vključujejo analizo obstoječe EU in nacionalne zakonodaje, različnih dokumentov ter poročil, vključitev znanstvene literature (članki, študije, raziskave), informacij pridobljenih preko pristojnih nacionalnih organov ter preko intervjujev z različnimi deležniki. Statistične podatke so prispevali Eurostat, pristojni nacionalni organi in/ali (nacionalne) zbirke podatkov.

Slovensko nacionalno poročilo je bilo izdelano skupaj s Pravno informacijskim centrom nevladnih organizacij (PIC) in EMN slovensko nacionalno kontaktno točko, Ministrstvom za notranje zadeve.

Več glej;
EMN Synthesis Report “Illegal employment of third-country nationals in the European Union”,
EMN Inform “Illegal employment of third-country nationals in the European Union”,
Slovensko nacionalno poročilo “Nezakonito zaposlovanje državljanov tretjih držav v EU”.