EMN kratko poročilo o gibanju migrantov v Sredozemlju, december 2017

EMN kratko poročilo o gibanju migrantov v Sredozemlju, december 2017
Evropska migracijska mreža je prvo verzijo kratkega poročila objavila decembra 2015, ko so se EU države članice v Sredozemlju soočale s povečanim številom prosilcev za azil, migrantov in oseb brez državljanstva kateri so, po morju in po kopnem, preko Balkana prestopili zunanje meje EU. Prvo poročilo je predstavilo situacijo s katero se je soočila celotna EU ob t.i. migracijski krizi v obdobju 2015-2016. Od takrat dalje, so bile sprejete številne novosti na področju EU in nacionalne migracijske in azilne politike in zakonodaje ter izvedene številne operativne intervencije. Prav te spremembe so spodbudile države članice EMN in Norveško, da objavi dopolnjeno poročilo o najnovejših trendih na področju azilnih prošenj in nedovoljenih gibanj migrantov, državljanov tretjih držav, v EU in na Norveškem.

Predstavljeno EMN kratko poročilo obravnava obdobje 2012-2016 oziroma, kjer so podatki razpoložljivi do avgusta 2017, z namenom identifikacije in prikaza vzorcev in trendov najnovejših migracijskih tokov. Podatke in informacije so pripravili nacionalni kontaktni točki Francije in Velike Britanije s pomočjo držav članic, Evropske komisije, Agencija Frontex in Eurostat. Poročilo obravnava ključne poti migrantov proti EU in v države članice, kjer je velika večina oseb zaprosila za azil in tudi prejela dokončno odločitev pristojnih organov. Poročilo ne obravnava t.i. »sekundarnih gibanj« znotraj EU. Poročilo zajema geografsko področje t.i. EU “sredozemskih” držav članic in sicer Ciper, Grčijo, Španijo, Francijo, Hrvaško, Italijo, Malto in Slovenijo, kot tudi druge države članice in sicer Avstrijo, Belgijo, Nemčijo, Madžarsko, Nizozemsko, Švedsko in Veliko Britanijo. Od leta 2012 so članice prejel več kot 100.000 prošenj za azil, večinoma državljanov Sirije, Afganistana in Iraka kateri skupaj predstavljajo več kot polovico azilnih prošenj v EU.

Za dostop do EMN poročila klikni tukaj.