EMN študija »Izzivi in prakse pri ugotavljanju istovetnosti prosilca v migracijskem postopku«, januar 2018

Cilj študije je predstavitev glavnih izzivov pristojnih organov v državah članicah EU in na Norveškem pri ugotavljanju istovetnosti prosilca, državljana tretjih držav, v različnih migracijskih postopkih in sicer; v azilnih postopkih, postopkih vračanja ter postopkih t.i. zakonitih migracij, kot so prošnje za pridobitev kratkoročnih in dolgoročnih vizumov/dovoljenj za prebivanje za namene študija, dela in združevanja družinskih članov. Študija predstavlja uporabo zakonodaje za izvajanje ugotavljanja istovetnosti, nacionalne prakse ter izzive po posameznih državah članicah EU in na Norveškem. Študija predstavlja nadgradnjo podatkov, ki jih je EMN predstavila leta 2013 v študiji Vzpostavitev istovetnosti na področju mednarodne zaščite: izzivi in prakse. V študiji je poleg Evropske komisije sodelovalo še 26 držav članic, tudi Slovenija. Na podlagi zbranih informacij in statističnih podatkov pridobljenih z nacionalnimi poročili držav članic in Norveške je Evropska migracijska mreža januarja 2018 objavila EMN skupno poročilo t.i. Synthesis Report.

Glavne ugotovitve študije so naslednje:
i.)   Zaradi porasta v številu vloženih prošenj za mednarodno zaščito v EU, se je povečala tudi pomembnost ugotavljanja istovetnosti v migracijskih postopkih, kot odraz vse večje potrebe po zagotavljanju varnosti v EU;
ii.)  Pomen ugotavljanja istovetnosti v postopkih se razlikuje glede na vrsto postopka. Medtem, ko je verodostojni dokaz o istovetnosti prosilca ključnega pomena za izdajo pozitivne odločitve v postopkih zakonitih migracij; v postopkih mednarodne zaščite in vračanja večina držav članic verodostojnost istovetnosti prosilca ne more vedno docela dokazati oziroma ugotoviti. Od leta 2014 je ta trend še posebno očiten v postopkih mednarodne zaščite. V postopkih vračanja je ugotavljanje istovetnosti prosilca v večini odvisno od (ne)sodelovanja države izvora;
iii.)  EU informacijski sistemi kot so EURODAC, VIS in SIS igrajo pomembno vlogo v postopkih ugotavljanja istovetnosti preko pridobivanja biometričnih in biografskih podatkov o državljanih tretjih držav;
iv.) V postopkih ugotavljanja istovetnosti države članice, poleg potovalnih in ID dokumentov, uporabljajo tudi širok nabor različnih metod.

Za več informacij o vsebini študije glej;

EMN Inform »Izzivi in prakse pri ugotavljanju istovetnosti prosilca v migracijskem postopku«, januar 2018

EMN Synthesis Report “Challenges and practices for establishing the identity of thirdcountry nationals in migration procedures”, January 2018

SI NKT nacionalno poročilo »Izzivi in prakse pri ugotavljanju istovetnosti prosilca v migracijskem postopku«, september 2017.