EMN Inform »Varne tretje države izvora«, marec 2018

Povečan azilni pritoka v EU leta 2015, v večini sirijskih državljanov, je povzročil v nekaterih državah članicah tudi povečano število azilnih prošenj tistih prosilcev, ki so prihajali iz t.i. »varnih tretjih držav izvora«, v skladu z oceno UNHCR in mednarodnimi konvencijami o zaščiti oseb pred različnimi oblikami mučenja, preganjanja ali smrtne nevarnosti. Takšnim prosilcem so države članice EU le v redkih primerih odobrile status mednarodne zaščite. To so bili prosilci, ki so prihajali predvsem iz držav Zahodnega Balkana, Alžirije, Maroka in Tunizije. Z namenom zmanjševanja ovir za pravilno delovanje azilnega sistema ter učinkovitega reševanja povečanega števila azilnih prošenj prosilcev iz t.i. varnih tretjih držav izvora, so države članice EU sprejele različne ukrepe. Eden od ukrepov je bil sprejem seznama »varnih tretjih držav izvor« ter pospešen azilnih postopek za tiste prosilce, ki so prihajali iz varnih tretjih držav izvor. Nekatere države članice so v ta namen prilagodile tudi svojo politiko ponovnega vračanja ter politiko izpolnjevanja pogojev za sprejem v državo članico. Dokument EMN Inform obravnava države članice, ki so sprejele seznam varnih tretjih držav izvora. Ugotavlja morebitne razlike v drugačni obravnavi prosilcev iz t.i. varnih tretjih držav izvora v primerjavi z ostalimi tujci v azilnih postopkih, pri ugotavljanju izpolnjevanja sprejemnih pogojih ter v postopkih vračanja. Namen dokumenta EMN Inform je omogočiti oblikovalcem politik, raziskovalcem in nevladnim organizacijam, na nacionalnem in EU nivoju, pregled sprejetih politik in praks po državah članicah. Informacije, ki so se uporabile za dokument so bile zbrane preko EMN ad hoc queries (mehanizem hitrih vprašanj in odgovorov), nacionalnih poročil 24 držav članic, tudi Slovenije, in EASO.

EMN Inform “Varne tretje države izvora” je dostopen tukaj.