EMN Študija »Učinkovitost vračanja v EU«, februar 2018.

Vračanje državljanov tretjih držav predstavlja enega poglavitnih stebrov EU politike na področju migracij in azila. Kljub povečanemu številu tujcev, katerim azilna prošnja ni bila odobrena ter tujcev, ki jim je bila od leta 2014 dalje izdana odločba o vrnitvi, se po zadnjih podatkih Eurostata stopnja vračanja v EU ni bistveno spremenila. Na podlagi EU Akcijskega načrta o vračanju iz leta 2015 ter Sporočila o bolj učinkoviti politiki vračanja iz 2017, ki vsebuje tudi priporočila, je Evropska komisija poudarila potrebo po okrepljenem izvajanju EU pravil z namenom zagotavljanja bolj učinkovite EU politike vračanja. Namen EMN študije je preučiti obstoječe dobre prakse in izzive s katerimi se države članice soočajo pri izvajanju EU pravil ter minimalnih standardov na področju vračanja. V študiji je poleg Evropske komisije sodelovalo še 22 držav članic, tudi Slovenija.

Glavne ugotovitve študije so:
i.) potrebno bi bilo sprejeti bolj fleksibilen pristop pri izvajanju pravil o vračanju. Pravila bi bilo potrebno prilagoditi individualnim primerom, kar bi pripomoglo k pospešitvi postopkov vračanja;
ii.) vključenost civilne družbe, nevladnih organizacij in mednarodnih organizacij v postopke vračanja ter v centrih za zadrževanje, prispeva h krepitvi zaupanja med njimi in tujci, državljani tretjih držav;
ii.) nekatere države članice so investirale v izboljšanje upravljanja centrov za zadrževanje in dodatno izobraževanje uslužbencev ter sprejele večdisciplinarni pristop za izboljšanje razmer v centrih ter nudenje podpore osebam, še posebno tistim, ki spadajo v ranljive skupine.

Za več informacij, prosim kliknite na spodnje dokumente;

 

EMN Synthesis Report                                                                  EMN Inform                                                                

 

thumbnail of 00_eu_synthesis_report_return_study_en                                                   thumbnail of 00_eu_inform_return_study_en               

 

 

Nacionalno poročilo – Slovenija

thumbnail of 25a_slovenia_return_study_2017_en