22. izvod EMN Bulletin, januar – marec 2018

EMN Bulletin nudi oblikovalcem politik, različnim strokovnjakom, raziskovalcem, predstavnikom civilne družbe, medijem ter javnosti najnovejše informacije o napredku na področju priseljevanja in azila v EU, v državah članicah ter na Norveškem. Vsebino EMN biltena prispevajo države članice preko nacionalnih kontaktnih točk EMN, Evropska komisija in EU agencije (Frontex, EASO, FRA).

Vsebina 22. izdaje EMN Bulletin zajema obdobje med januarjem in marcem 2018, vključno z zadnjimi javno dostopnimi statističnimi podatki. Za dostop do vsebine klikni na spodnji dokument.

thumbnail of 22nd EMN Bulletin, January – March 2018