EMN publikacija “Razumevanje migracij v EU”, maj 2018

Evropska migracijska mreža ob 10-ti obletnici vzpostavitve izdaja posebno publikacijo v obliki poročila, ki na kratko predstavlja ključne trende na področju azilne in migracijske politike v obdobju 2008-2018. Vprašanje priseljevanja iz tretjih držav proti EU postaja središče (političnega in policy) dogajanja v EU. Priseljevanje je postalo še posebno pomembno v obdobju 2014-2016, tako v zvezi z zagotavljanjem varnosti kot tudi zaščite temeljnih pravic in EU načel, ko je zunanjo mejo EU prečkalo skoraj milijon oseb, ki so prihajali iz kriznih območji Bližnjega Vzhoda, kot je Sirija ter afriškega kontinenta. Večina oseb je v eni od držav članic EU zaprosila za mednarodno zaščito. Tudi Slovenija je bila poleg Hrvaške, Avstrije, Nemčije, Italije, Francije, Nizozemske, Belgije in Švedske ena od članic, katera se je morala soočiti z velikim migracijskim valom ter vprašanjem učinkovitega upravljanja migracij, ki bo dovolj kvalitetno, da bo zagotavljalo zaupanje EU in njene javnosti. Poročilo predstavlja razvoj ključnih azilnih in migracijskih EU politik, ki so se morale prilagajati migracijskim krizam in hkrati zagotoviti nemoteno delovanje podpornega sistema EU ter njenih prebivalcev. Poročila poudarja ključen prispevek, ki ga je ob tem nudila Evropska migracijska mreža preko različnih vrst dokumentov.

Za dostop do publikacije Razumevanje migracij v EU, prosim kliknite na spodnji dokument.

thumbnail of EMN 10th Anniversary Report