EMN poročilo o migracijah in azilu 2017, maj 2018

Evropska migracijska mreža objavlja skupno EMN poročilo o migracijah in azilu za leto 2017. Poročilo je nastalo s pomočjo zbranih nacionalnih poročil 24 držav članic EU (tudi Slovenije) in Norveške, ki so prispevali podatke in informacije glede napredka v osmih poglavjih. Podatki za področje vračanja in upravljanja meja ter migracij so predstavljenih v Aneksih. Poročilo predstavlja neke vrste vodnik ključnih aktivnosti ter razvoja politik in izvajanja zakonodaje za celotno EU ter za posamezne države članice, ki so se zgodili v letu 2017. Za podrobnejše informacije v zvezi z posameznimi poglavji in/ali posamezno državo članico je priporočljivo uporabiti dodatne in/ali sorodne vire. Poročilo analizira pridobljene podatke in informacije ter poizkuša osvetliti trenutne izzive ter vprašanja po posameznih poglavjih, pri tem se izogiba ocenjevanju in/ali primerjanju.

Poglavja; 

I. Legalne migracije in mobilnost

2. Mednarodna zaščita vključno z azilom

3. Mladostniki brez spremstva in druge ranljive skupine

4. Integracija

5. Nekontrolirane migracije vključno z mejno kontrolo

6. Vračanje

7. Aktivnosti v zvezi z trgovino z ljudmi

8. Razvoj na področju migracij in mobilnosti

 

Za vpogled v EMN Annual Report on Migration and Asylum 2017, prosim kliknite na spodnji dokument.

thumbnail of EMN Annual Policy Report 2017