EMN Študija “Urejanje statusa mladoletnikov brez spremstva«, avgust 2018

EMN poročilo predstavlja glavne ugotovitve EMN študije o pristopu EU in Norveške do urejanja statusa mladoletnikov brez spremstva, ki so državljani tretjih držav. Študija zajema obdobje 2014-2017 ter vključuje tudi podatke in informacije, ki jih je EMN zbiral in analiziral v preteklih študijah o položaju mladoletnikov brez spremstva v EU. Glavni namen študije je analiza statusa mladoletnikov brez spremstva, ki jim je bilo izdano dovoljenje za prebivanje ali odločba o vrnitvi ter pristopi držav članic EU do njihove integracije ali (prostovoljne) vrnitve. Študija zajema tudi tiste skupine mladoletnikov brez spremstva, ki ne morejo biti vrnjeni takoj in so imetniki začasnega statusa, ter pristope in ukrepe v primeru mladoletnikov brez spremstva, ki so izginili iz centrov, ki so pristojni za namestitev in skrb te skupine mladoletnikov. Študija analizira tudi posebno situacijo v zvezi s tisto skupino mladoletnikov brez spremstva, ki so dopolnili starost 18. let in pristope, ki jim države članice izvajajo v t.i. “tranzicijskem obdobju” prehoda v polnoletnost ter tudi skrb in obravnavo tistih mladoletnikov, ki so še v postopku odločanja o statusu. Študija prikazuje statistične podatke za obdobje 2014-2017 katere so prispevali Eurostat in/ali države članice. V študiji je sodelovalo 26 držav članic (tudi Slovenija) in Norveška.

** EU definira mladoletnike brez spremstva kot “državljane tretjih držav ali osebe brez državljanstva, ki so stari manj kot 18. let, kateri so prispeli na ozemlje držav članic brez spremstva oseb, ki so po zakonu ali v skladu z obstoječo prakso članice odgovorni zanje, vse dokler njihova skrb in odgovornost ni prenesena na pristojne osebe (starši, skrbniki)”. V skupino so vključeni tudi mladoletniki, ki so ostali brez skrbništva pristojnih oseb potem, ko so vstopili na teritorij države članice. Polnoletnost je v vseh državah članicah pravno določena s starostjo 18. let. “Mladoletnike brez spremstva, ki prehajajo v status polnoletnosti” se v študiji opredeljuje tiste mladoletnike, ki so stari med 16. in 17. let. 

Za več informacij o rezultatih študije kliknite na spodnje dokumente

EMN Skupno poročilo

thumbnail of 00_eu_unaccompanied_minors_synthesis_report_v2_en

EMN Inform

thumbnail of 00_eu_inform_unaccompanied_minors_2017_en 

 

Nacionalno poročilo – Slovenija

thumbnail of Končna SI NKT EMN MBS, 2017