EMN Študija “Sprememba toka prosilcev za azil 2014-2016”, september 2018

V obdobju 2014-2016 so se države članice in Norveška soočale z nepričakovanim porastom migracijskega toka v EU. Posledično je število azilnih prošenj naraslo in sicer 443.015 v 2013, 1.320.000 v 2015 ter 1.260.000 v 2016. Porast v številu prošenj ni bil enak po celotni EU. Največje število prošenj je bilo zaznati v Nemčiji, Švedski, Italiji, Madžarski, Franciji, Avstriji, Združenem Kraljestvu, Nizozemskem in Belgiji. Nekatere članice so vpliv povečanega števila prošenj zaznale šele v kasnejšem obdobju, in sicer bolj kot posledico sekundarnih gibanj prosilcev za azil, ki so se zaradi neugodne prošnje zatekli v drugo članico in tam vložili ponovno prošnjo. Povečano število prošenj je povzročil veliki pritisk na nacionalne azilne sisteme, ki se niso uspeli pravočasno in učinkovito odzvati.  Skupno poročilo “Sprememba toka prosilcev za azil 2014-2016” analizira različne vrste ukrepov (učinkovitost nacionalnih azilnih sistemov, razpoložljivost kapacitet registrskih centrov, integracijski programi, pripravljenost in učinkovitost lokalne skupnosti, itd.), ki so jih države članice in Norveška izvajale, da bi ublažile in primerno usmerjale povečano število migrantov in azilnih prošenj na svojem ozemlju. Poročilo ugotavlja tudi kateri zmed uporabljenih ukrepov se je izkazal kot najbolj učinkovit, ter katere izkušnje so za države članice najbolj koristne z namenom oblikovati  učinkovite preventivne ukrepe, v kolikor bi se v prihodnje pojavila podobna situacija porasta migracijskega toka v EU. V študiji je sodelovalo 24 držav članic (tudi Slovenija) in Norveška.

Za več informacij, klikni na spodnje dokumente

EMN Flash Report
thumbnail of 00_eu_changing_influx_flash_en

EMN Inform
thumbnail of 00_eu_changing_influx_inform_final_en_0

EMN Synthesis Report
thumbnail of 00_eu_changing_influx_study_synthesis_final_en

 

Nacionalno poročilo:
SI EMN Azilni pritok, Končna, slo