EMN študija “Integracija na trg dela”, februar 2019

Učinkovita integracija prve generacije priseljencev iz tretjih držav v EU predstavlja pomemben izziv s katerim se sooča vse večje število držav članic EU. Medtem, ko se od leta 2014 stopnja brezposelnosti v EU postopoma znižuje, pa ostaja stalno prisotna razlika v stopnji brezposelnosti državljanov tretjih držav na eni ter osebami, ki so bile rojene v EU in domačo populacijo na drugi strani. Zakaj prihaja do takšne situacije? S kakšnimi ovirami se sooča prva generacija priseljencev državljanov tretjih držav pri iskanju zaposlitve v EU? Kakšen pristop države članice zavzemajo in kakšne ukrepe sprejemajo z namenom nudenja pomoči priseljencem pri vključevanju na trg dela ter v gostujočo družbo? Kakšen vpliv so imele politike vključevanja držav članic v času povečanega azilnega pritoka v EU 2014-2016? Kakšni so poglavitni izzivi javnega in privatnega sektorja pri oblikovanju in izvajanju politik vključevanja, in kateri predlogi so se izkazali za najbolj učinkovite ter zakaj?

V študiji so poleg Slovenske nacionalne kontaktne točke (SI NKT) sodelovali tudi strokovnjaki iz Ministrstva za notranje zadeve, Policije, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Pri pripravi nacionalnega poročila Slovenije je sodeloval izbrani zunanji izvajalec Pravno-informacijski center nevladnih organizacij (PIC).

EMN študija vključevanje na trg dela državljanov tretjih držav v EU omogoča celovit pogled, temelječ na informacijah pridobljenih preko nacionalnih poročil 26 držav članic (tudi Slovenije) in Norveške. Ključne ugotovitve so naslednje:
1.) Programi vključevanja so bolj učinkoviti v primeru trajnega financiranja, ki ga zagotavlja dolgoročno nacionalno strukturno financiranje;
2.) Določanje jasnih ciljev usmerjenih na ukrepe za pomoč pri vključevanju in ne le v učinkovitost njihovega izvajanja, bi lahko znatno prispevali k evalvaciji izvedenih pobud in identificiranju dobrih praks;
3.) Privatni sektor je učinkovit partner nacionalnim strategijam pri izvajanja ukrepov nudenja pomoči pri vključevanju državljanov tretjih držav na trg dela.

Več o vsebini študije klikni na spodnje dokumente;

EMN Flash – Labour Market Integration of TCN

EMN Inform – Labour Market Integration of TCN

EMN Synthesis Report – Labour Market Integration of TCN

Nacionalno poročilo:

SI EMN študija Integracija, SLO, Končna