Poročilo o delu Urada za migracije za leto 2018

Pred vami je poročilo o delu Urada za migracije za leto 2018, v katerem so izpostavljeni ključni dosežki in statistični podatki o zakonitih migracijah in mednarodni zaščiti. Poročilo obsega najpomembnejše aktivnosti v zvezi s spremembami zakonodaje na področju migracij, mednarodne zaščite, črpanja sredstev iz evropskih skladov, vključevanja državljanov tretjih držav v slovensko družbo v povezavi z ustanovitvijo medresorske delovne skupine za pripravo in izvajanje strategije Vlade Republike Slovenije na področju migracij. Urad za migracije je tudi v letu 2018 sodeloval s pristojnimi državnimi organi in civilno-družbenimi organizacijami. Predstavniki Urada za migracije so sodelovali pri pripravi različnih dokumentov in zakonodajnih predlogov o zakonitih migracijah in mednarodni zaščiti v okviru institucij Evropske unije, Evropskega azilnega podpornega urada, Evropske migracijske mreže, nacionalne kontaktne točke za integracijo in partnerskih mednarodnih organizacij. Naloge Urada za migracije, ki je del Direktorata za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo (DUNZMN), so načrtovanje in izvajanje migracijske politike, priprava in usklajevanje predlogov ukrepov za izvajanje migracijske politike ter priprava predlogov normativnih aktov z delovnega področja urada. V pristojnosti Urada za migracije je tudi vodenje postopkov in odločanje v upravnih 12 zadevah na prvi in drugi stopnji s področja dovoljenj za prebivanje tujcev, določitve denarne odškodnine izbrisanim iz registra stalnega prebivalstva, priznanja statusa upravičenca in priznanja mednarodne zaščite.

Za več informacij o aktivnostih v 2018 na področju migracij in mednarodne zaščite, tudi Slovenske nacionalne kontaktne točke EMN, prosim kliknite na dokument Poročilo o delu Urada za migracije 2018.