EMN Letno poročilo o migracijah in azilu 2018, junij 2019

 

V letu 2018 je bilo zaznati zmanjšan pritok azilnih prosilcev in nekontroliranih migracij, v primerjavi z letom 2017. Kljub temu, da se je število prihodov migrantov zmanjšalo, se je večina držav članic in Norveška v 2018 pretežno usmerila na izvajanje integracijskih ukrepov ter vračanja večjega števila migrantov, ki so prišli v Evropo po obdobju 2015 dalje. Kot rezultat, so države članice in Norveška predstavile spremembe na področju zakonodaje, politik in legalnih migracijskih kanalov, izvedle promocije vključevanja migrantov kot tudi zagotavljanje zaščite beguncev in ranljivih skupin. EMN letno poročilo o migracijah in azilu za 2018 predstavlja bogat vir informacij in podatkov, pridobljenih s strani držav članic (tudi Slovenije) ter Norveške, ki je v pomoč  oblikovalcem politik in širši javnosti, pri iskanju odgovorov kot so: kateri so glavni dosežki na področju zakonitih migracij in kateri pristopi so se izvajali za zajezitev zlorabe legalnih migracij?; kateri so bili glavni ukrepi na področju integracije, ki so jih izvajale države na nacionalni ravni?; kateri pristopi so se izvajali za zagotavljanje bolj učinkovitega vračanja? Ključni trendi, ki so bili opaženi v letu 2018 so naslednji:

  • Določene države članice so poenostavile postopke s katerimi so olajšale vstop določenih skupin na področju zakonitih migracij kot so visokokvalificirani delavci, pripravniki, varuške in prostovoljci;
  • Večina držav članic in Norveška so sprejele spremembe na področju pravic in obveznosti za osebe, ki zaprosijo za mednarodno zaščito;
  • Države članice so nadaljevanje z izboljšanjem zaščite mladoletnikov brez spremstva in drugih ranljivih oseb, predvsem na področju dodatnega izobraževanja osebja, ki zanje skrbi. Še več, definicija »ranljive skupine« se je v nekaterih državah razširila z namenom vključitve čim širšega kroga oseb, ki potrebujejo posebno zaščito;
  • Skoraj vse države članice so zaradi t.i. migracijske krize v 2015-2016 spremenile načrt in strategije ter uvedle številne integracijske ukrepe za vključevanja migrantov v gostujočo družbo;
  • Nekaj držav članic je predstavilo zakonodajne spremembe in ukrepe za odvzem državljanstva državljanom tretjih držav v primeru, da predstavljajo nevarnost za nacionalno varnost države članice;
  • Povečanje učinkovitosti mejne kontrole je bila prioriteta številnih držav članic. Za ta namen so sprejele nove strategije, povečale osebje na mejah ter ojačale sodelovanje s sosedskimi in tretjimi državami kot tudi z Frontex-om;
  • Številne države članice so povečale aktivnosti na področju boja zoper tihotapljenja migrantov in tako vplivale na njeno zmanjšanje. Hkrati so se povečale nekontrolirane migracije preko zahodno sredozemsko/atlantske in vzhodno sredozemske poti;
  • Večina držav članic je spremenila nacionalne strategije in politike na področju boja zoper trgovino z ljudmi, tudi z ratifikacijo ključnih mednarodnih konvencij ter osredotočenjem na izgradnjo kapacitet za osebje z namenom zagotavljanja zgodnjega opozarjanja in identificiranja potencialnih žrtev;
  • Nekaj držav članic je izboljšalo in poenostavilo postopke za izvajanje hitre in učinkovite politike vračanja, vključno s spodbujanjem prostovoljnega vračanja.

Poročilo vsebuje tudi zbrane statistične podatke, ki jih je prispeval Eurostat in/ali nacionalne kontaktne točke EMN. 

Za dostop do dokumentov, kliknite na spodnje linke; 

EMN Inform – Letno poročilo 2018

EMN Synthesis Report – Letno poročilo 2018 

EMN Letno poročilo 2018 – Statistika