EMN poročilo o migracijah in azilu – Statistika, September 2019

Dokument predstavlja statistične podatke za različna področja, ki so del že objavljenega EMN letnega poročila APR 2018. Statistični podatki so zbrani s pomočjo Eurostata in  nacionalnih kontaktnih točk EMN (tudi Slovenske nacionalne kontaktne točke).

Dokument je objavljen skupaj z EMN Letnim poročilom in je dostopen tukaj APR 2018 .