EMN študija “Privabljanje tujih študentov v EU”, September 2019

 

EMN študija o privabljanju in ohranjanju tujih študentov v EU**

Privabljanje tujih študentov iz tretjih držav ter nudenje pomoči pri njihovem vstopu na trg dela je ena od prioritet EU. Evropska migracijska mreža je objavila študijo v kateri je sodelovalo 25 držav članic. Vsebina študije se navezuje na EU Direktivo o študentih in raziskovalcih (EU 2016/801) za vzpostavitev skupnega okvirja za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene študija v EU.

Število mednarodnih študentov, ki prihajajo v EU z namenom študija, je v zadnjem obdobju poraslo. Podatki iz študije kažejo, da je leta 2017 največje število tujih študentov študiralo v Združenem Kraljestvu, Franciji in Nemčiji. Med tujimi študenti so prevladali državljani Kitajske, Združenih držav Amerike in Indije. Skoraj polovica držav članic privabljanje tujih študentov postavlja kot prioriteto, saj tuji študentje predstavljajo pomemben dejavnik investiranja, ekonomskega razvoja in inovacij. Študij predstavlja tudi eno od oblik legalnih kanalov priseljevanja. Uspešna politika privabljanja ter ohranjanja tujih študentov lahko prispeva h povečanju bazena kvalitetne delovne sile ter uspešnemu reševanju demografskih izzivov v posameznih članicah. Šolnine so v večini držav članic višje za tuje študente v primerjavi z domačimi oziroma EU študenti kot tudi njihov (finančni) doprinos k visokošolskemu sistemu.

Študija ugotavlja, da so najbolj učinkoviti pristopi privabljanja tujih študentov promocijske aktivnosti fakultet oziroma izobraževalnih ustanov ter širjenje informacij o možnostih študija, študijskega programa ter pridobitvi štipendij v angleškem jeziku. Največji izzivi za tuje študente pa predstavlja (ne)dostopnost  informacij o študiju v drugih svetovnih jezikih (poleg angleščine), dolgotrajni postopki pridobivanja dovoljenja za prebivanje ali vizuma, omejen finančni okvir štipendij ter razpoložljivost nastanitvenih kapacitet v državi študija. Nekateri programi, ki jih države članice uporabljajo za privabljanje tujih študentov, nujno ne nudijo hkrati tudi zadostne podpore pri njihovi integraciji na trg dela.

** Slovenija v študiji ni sodelovala, ker do zaključka študije (konec 2018) direktiva (še) ni bila v celoti prenesena v nacionalno zakonodajo.

Študija in dokumenti so dostopni na spodnjih linkih:

EMN Info – International Students

EMN Synthesis Report International Students