EMN Študija “Potovanje oseb s priznanim statusom mednarodne zaščite”, November 2019

Državljani tretjih držav v državah članicah EU, Norveške in Švice kateri imajo pravico koristiti ugodnosti na podlagi priznanega statusa mednarodne zaščite (v nadaljevanju »osebe s priznanim statusom mednarodne zaščite – OPSMZ) se lahko prosto gibljejo in/ali potujejo izven EU in države članice. Kljub temu, da imajo OPSMZ možnost potovanja tudi v države izvora, pa določene aktivnosti OPSMZ v državah izvora niso dovoljene. Študija Evropske migracijske mreže in 24 držav članic***, Norveške in Švice poskuša predstaviti glavne vzroke za nedovoljene aktivnosti OPSMZ v državah izvora. Študija preučuje posledice, ki nastanejo za OPSMZ in njegove družinske člane in/ali oskrbovance v primeru potovanj v države izvora in navezovanje stikov z njihovimi organi z namenom pridobitve ali podaljšanja potnega lista v državi izvora. Ob dejstvu, da se upoštevajo in spoštujejo temeljne pravice OPSMZ in njegovih družinskih članov, v vseh fazah postopka. Študija ponuja pregled veljavnih politik, praks, trendov in izzivov, s katerimi se morajo  države članice, Norveška in Švica soočati v primeru nedovoljenih aktivnosti OPSMZ v državah izvora. Ključne ugotovitve EMN študije so naslednje:

 Povečano zanimanje medijev in politike o fenomenu OPSMZ je spodbudilo nekatere države k sprejemu zakonodajnih in praktičnih ukrepov med drugim; centralizacijo informacij o nedovoljenih aktivnostih OPSMZ v državah izvor ter krepitev sodelovanja med pristojnimi nacionalnimi organi za vzpostavljanje nadzora in preučevanja fenomena, itd.;

 Dejansko število primerov OPSMZ kateri izvajajo nedovoljene aktivnosti v državah izvora, je težko podati. Podatki, ki so na voljo kažejo relativno majhno število primerov. To vpliva na dejstvo, da je javnost v EU ter na nacionalni ravni slabo ali skoraj nič informirana o fenomenu. Zelo malo je tudi informacij o primerih odvzema ali razveljavitve statusa OPSMZ iz razloga potovanj v države izvora in navezovanja stika z nacionalnimi organi z namenom pridobitve ali podaljšanja potnega lista;

 Obstajajo različni razlogi zakaj OPSMZ potujejo v države izvora in navezujejo stike z nacionalnimi organi. Najpogostejši so obisk družine in družinskih članov, bolezen, poroka ali pogreb družinskega člana ali sorodnika.  V skladu z zakonodajo EU in/ali nacionalno zakonodajo držav članic potovanja v države izvora in vzpostavitev stika z organi držav izvora ni sporno oziroma oblika prekrška ali kaznivega dejanja, razen v nekaterih primerih kot npr. kadar gre za pridobitev ali podaljšanje potnega lista države izvora;

 V večini držav članic so OPSMZ informirani o pravicah in dolžnostih, ki jih pridobijo s priznanjem statusa mednarodne zaščite ter o namenu dokumenta s katerim izkažejo status mednarodne zaščite v EU in državi članici;

– Večina držav članic potovanje z namenom pridobitve ali podaljšanje potnega lista države izvora smatra kot dejanje s katerim oseba izrazi  namero, da se bo statusa odrekla oziroma, da statusa mednarodne zaščite v državi članici ne potrebuje več. V nekaterih primerih lahko predstavlja začetek postopka odvzema statusa. Nikoli pa ne predstavlja edinega razloga za začetek postopka odvzema statusa;

 Večina držav ne more podati jasnih in nedvoumnih razlogov nedovoljenih aktivnosti OPSMZ v državah izvora, saj so primeri v večini kompleksni in jih je težko dokazati;

 V vseh državah članicah odvzem in/ali prekinitev statusa OPSMZ neposredno vpliva na odvzem pravice do prebivanja v državi članici. Enake posledice lahko čutijo tudi družinski člani in/ali oskrbovanec osebe, ki ji je bil odvzet status mednarodne zaščite.

Za več informacij, klikni na spodnje dokumente:

EMN Inform “Beneficiaries International Protection”

EMN Synthesis Report “Beneficiaries International Protection”

*** Slovenija oziroma Ministrstvo za notranje zadeve se ni odločilo sodelovati v EMN študiji.